Osiedle Daliowa

Nowe tanie mieszkania sprzedaż Poznań

Mieszkania w ujęciu historycznym

Mieszkania w ujęciu historycznym

Generalnie ilość nieruchomości w posiadaniu określała dany status. Posiadanie określonej ilości nieruchomości było wtedy swoistą rywalizacją, a budynki i majątki często przekazywane były w charakterze transakcji rodzinnych. Z tego względu bardzo często ceny były zwyczajnie subiektywną opinią danego właściciela i nie odpowiadały rzeczywistym wartościom danych nieruchomości.

Z tego względu generalnie poszukując realnych cen znajdziemy kontrakty zawierane między rodzinami – między krewnymi, które nie oddają realnych cen. Z tego względu poszukując realnych cen powinniśmy koncentrować na obrocie pomiędzy stronami nie spokrewnionymi w kontaktach handlowych – między obcymi dla siebie osobami. Wtedy ceny były ustalane bardziej adekwatnie, pomijając relacje rodzinne. 

Nowe i tanie mieszkania Poznań

Sprzedaż rynek pierwotny mieszkania pod Poznaniem

Mieszkania Poznań - nasz blog